Cursuri


Cursuri

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA
CATEDRA DE INGINERIE SOFTWARE


PROGRAMA ANALITICA

Disciplina: Databases
Titular disciplina: Stanescu Liana


1.Cui se adreseaza:

 • Ingineri, zi. Calculatoare engleza


2.Obiectivele specifice disciplinei:

 • Cunostinte solide despre baze de date si sisteme de gestiune a bazelor de date, algebra relationala, limbajul SQL.


3.Situatia disciplinei în planul de învatamânt:

4.Tematica :

a) curs:

 • Databases and Database Users;
 • Database System Concepts and Architecture;
 • Data Modeling Using the Entity-Relationship Model;
 • Record Storage and Primary File Organisation;
 • Index Structures for Files;
 • The Relational Data Model and Relational Algebra;
 • SQL - A Relational Database Language;
 • The Relational Calculus;
 • The System Catalog;
 • Transaction Processing Concepts;
 • Cocurrency Control Techniques;
 • Recovery Techniques;
 • Database Security and Authorization

Cunostinte anterioare: Structuri de date.

b) lucrari de laborator

c) proiect

5. Bibliografie:

 1. Fundamentals Of Database Systems , Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley Publishing Company 1994
 2. Principles of Database and Knowledge-Base Systems vol I, J.D. Ullman , Computer Science Press 1989
 3. Access 95, Allen Brown, Alison Balter, Teora 1996
 4. Visual Basic 6.0 Manualul programatorului, Teora 1999

6.Obligatiile studentilor

Evaluarea cunostintelor:

 • Nota pentru activitatea de laborator ( N1)6.Obligatiile studentilor
 • Nota de la examen ( N2)
 • Nota finala Nf=0.4*N1 +0.6*N2