English version

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA
CATEDRA DE INGINERIE SOFTWARE


PROGRAMA ANALITICA

Nume disciplina: Baze de date 2
Titular disciplina: Ionescu Augustin-Iulian
                        Stanescu Liana

1. Cui se adreseaza:

2. Obiectivele specifice disciplinei:

3. Cunostiinte necesare:

4. Tematica :

Curs:

1. Studiul de fezabilitate al unei baze de date 3 ore

2. Proiectarea conceptuala a bazelor de date 6 ore

2.1 Concepte fundamentale ale modelului ER 3 ore

2.2 Exemple de modelare ER 3 ore

3. Proiectarea logica a bazelor de date 12 ore

3.1 Transformarea modelului ER în model Relational 3 ore

3.2 Normalizarea relatiilor 6 ore

3.3 Optimizarea modelului relational 3 ore

4. Criterii generale de selectiea unui SGBD 3 ore

5. Tranzactii 6 ore

6. Aspecte ale protectiei si securitatii datelor 6 ore

7. Exploatarea bazelor de date în retele de calculatoare 6 ore

7.1 Sisteme Client-Server 2 ore

7.2 Baze de date distribuite 2 ore

7.3 Utilizarea în Internet 2 ore

Laborator:

1. Prezentare SGBDR Oracle 21 ore

1.1 Instalare 1ora
1.2 Crearea bazelor de date si a utilizatorilor 2 ore
1.3 SQL*Plus 6 ore
1.4 PL/SQL 12 ore
2. Prezentare SGBDR Microsoft SQL Server 7 6 ore
3. Tranzactii 6 ore
4. Dezvoltare aplicatii în Internet 9 ore

Proiect:

Proiectarea sistematica a unei baze de date specificata prin tema proiectului.
Implementarea bazei de date într-un sistem client/server.
Implementarea unei aplicatii asupra bazei de date.

5. Referinte bibliografice

1. Carlo Batini, Stefano Ceri, Shamkant B. Navathe – Conceptual Database Design. An Entity-Relationship Approach – The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. , 1992
2. Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe – Fundamentals of Database Systems - Addison-Wesley Publishing Company , second edition, 1994
3. Peter Rob, Carlos Coronel – Database Systems - Galgotia Publication pvt. ltd., 1998
4. *** Documentatie Oracle
5. *** Documentatie MS SQLServer