English version

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE AUTOMATICA, CALCULATOARE SI ELECTRONICA
CATEDRA DE INGINERIE SOFTWARE


PROGRAMA ANALITICA

Disciplina: Comert electronic
Profesori: Stanescu Liana

Curs 28 ore. Laborator 28 ore. Anul III. Semestrul I.

1.Cui se adreseaza:

2.Obiectivele specifice disciplinei:

3.Situatia disciplinei în planul de învatamânt:

4.Tematica :

a) curs:

Cunostinte anterioare: Baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date, HTML, Visual Basic.

b) lucrari de laborator

c) proiect

5. Bibliografie:

6.Obligatiile studentilor

Evaluarea cunostintelor: