Titlul proiectului:

Sistem Informatic pentru Interogarea Bazata pe Continut a Bazelor de Date Multimedia cu Imagini Medicale- SIBIM

Acronimul proiectului:

SIBIM

Program de finantare:

Parteneriate in domeniile prioritare

Durata proiectului:

14/09/2007 - 14/07/2009

Nr. proiectului:

D11 045 / 14.09.2007

Parteneri implicati în proiect

 

 

Valoarea contractului

Art. 15 (1) Valoarea contractului este de 1990000 lei (valoarea inscrisa pe prima
pagina a contractului, respectiv in Specificatia financiara, pct. 1 si Deviz - cota
finantata de la buget) lei, reprezentând suma totala alocata proiectului de la
buget, din care pentru anul bugetar:
2007 - 230000 lei;
2008 - 1090000 lei;
2009 - 670000 lei;
(2) Bugetul proiectului este de 1990000 lei (valoarea înscrisa pe prima
pagina a contractului la "Valoarea proiectului'') reprezentând suma totala
alocata proiectului, din care pentru anul bugetar:
2007 - 230000 lei;
2008 - 1090000 lei;
2009 - 670000 lei;

Arii tematice

 

 

Rezumatul propunerii

Obiectivul principal al acestui proiect este proiectarea, implementarea si dezvoltarea unui sistem software de interogare in mod optim a bazelor de date multimedia ce contin imagini medicale, in vederea acuratetei unui diagnostic, al corelarii diagnosticului cu conduita terapeutica si al optimizarii timpului de decizie in diagnostica si terapeutica. Crearea unei baze de date multimedia destinata stocarii de date de imagistica medicala, impreuna cu un sistem software de interogare are utilitate din punct de vedere tehnic, prin optimizarea gestiunii datelor multimedia, economic, prin reducerea cheltuielilor legate de serviciile medicale si social prin oferirea unui grad mai mare de accesibilitate in teritoriu, pentru medici si pentru pacienti. Sistemul software va fi proiectat si dezvoltat in laboratoarele Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitatii din Craiova si ale Centrului de Cercetare „Dezvoltare de Aplicatii Multimedia”, acreditat CNCSIS de tip B, reacreditat in 2006, iar imagistica medicala, impreuna cu o serie de aspecte specifice datorate ansamblului manifestarilor unor anumite boli vor fi asigurate de parteneri.

 

Proiecte

1. Phare Coeziune Economica si Socială Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca
Titlu: PROGRAM DE INSTRUIRE IN DOMENIUL ECONOMIC A RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTENIA, UTILIZÂND TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR
Valoare: 64.000 EURO
Nr inregistrare 302/12.10.2007
Beneficiar: Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse.

2.Capacități / Modul I
Titlu: PLATFORMA MULTIMEDIA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU E-LEARNING