Lista personalului propus pentru executia proiectului

Conducator de proiect: Universitatea din Craiova

 

Nume si prenume

Functia în cadrul Proiectului

Profesia,

Angajat la

Specializari

Semnatura

BURDESCU DUMITRU DAN

Profesor,

Director proiect

inginer

UCV

Automatica,

Calculatoare,Matematica

COJOCARU

DORIAN

Profesor,

Director adjunct proiect

inginer

UCV

Calculatoare

STANESCU LIANA

Conferentiar,

Responsabil stiintific

inginer

UCV

Calculatoare

SIMINICA MARIAN

Conferentiar,

Responsabil economic

economist UCV

Contabilitate

MOCANU MIHAI

Profesor,

Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

BADICA COSTIN

Profesor,

Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

BUSE LUCIAN

Profesor,

Cercetator

economist

UCV

Finante

SCHIOPOIU ADRIANA

Profesor,

Cercetator

economist UCV

Management

BREZOVAN MARIUS

Conferentiar,

Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

IONASCU COSTEL

Conferentiar,

Cercetator

economist UCV

Statistica

MITRACHE MARIUS

Conferentiar,

Cercetator

economist UCV

Finante

MIHAESCU CRISTIAN

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

GANEA EUGEN

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

TANASIE RASVAN

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

ION ANCA

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

STOICA SPAHIU COSMIN

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

POPESCU ELVIRA

Asistent, Cercetator

inginer

UCV

Calculatoare

CIRCIUMARU DANIEL

Asistent, Cercetator

economist UCV

Statistica

 

Partener 1: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CRAIOVA - UMF

VASILE ION

Profesor,

Director local proiect

Medic

UMF

Medicina interna

Engleza,

Franceza

Chirurgie

PANUS ANDREI

Sef Lucrari, Cercetator

Medic

UMF

Medicina interna

Engleza,

Franceza

Urologie

MOCANU CARMEN

Sef Lucrari, Cercetator

Medic

UMF

Medicina interna

Engleza,

Franceza

Oftalmologie

MOGOANTA STELIAN

Preparator univ.Drd

Medic

UMF

Medicina interna

Engleza,

Franceza

Chirurgie

 

Partener 2: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA SP1

DUMITRESCU DANIELA

Conferentiar,

Director local proiect

Medic

SP2

Medicina interna

Engleza,

Franceza

SIMIONESCU CRISTIANA EUGENIA

Conferentiar,

Cercetator

Medic

SP1

Medicina interna

Engleza,

Franceza

GEORGESCU ANA CLAUDIA

Sef lucrari,

Cercetator

Medic

SP1

Medicina interna

Engleza,

Franceza

 

Partener 3: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA SP2

GEORGESCU EUGEN FLORIN

Conferentiar,

Director local proiect

Medic

UMF

Medicina interna

Engleza,

Franceza

IONESCU REANINA IONELA

Sef Lucrari, Cercetator

Medic

SP1

Medicina interna

Engleza,

Franceza

BERBECARU SORIN

Asist.,

Cercetator

Medic

SP1

Medicina interna

Engleza,

Franceza