“Ticia”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2016

1-3 August, 2016, Sinaia, Romania

“ARIA”


Menu:


TiCIA 2016

Termenul limită pentru submiterea lucrărilor a fost extins până pe 10 Mai (strict).

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială (TiCIA) se dorește a fi un eveniment național anual deșfășurat pe o perioadă de 3 zile, apărut din dorința de a susține tinerii cercetători în domeniul inteligenței artificiale (IA). Astfel se creează un cadru prin care bunele practici, expertiza și viziunea experților în domeniu sunt direct împărtășite tinerilor cercetători. Scopul este a stimula creativitatea și de a susține viitorul cercetării în IA. Evenimentul se adresează tuturor tinerilor cercetători în IA din România, Republica Moldova și Diaspora românească ce se află în timpul studiilor doctorale. Prin punerea în aplicare a acestui proiect se urmărește crearea unei pepiniere de viitori experți în IA, asigurându-se astfel continuitatea și dezvoltarea durabilă a domeniului în România.Pentru mai multe informații puteți consulta mapa proiectului.

Participare

Doctoranzii, care au teme de cercetare corelate cu inteligența artificială, interesați în a participa, au la dispoziție două modalități prin care pot face acest lucru:

Lucrările și abstractele vor fii recenzate de o comisie națională de experți. În urma acestor recenzii se va stabili lista participanților și lista lucrărilor acceptate pentru publicare. Mai multe detalii se pot găsi în cadrul secțiunii Submsii.

Menționăm că vom încerca indexarea volumului de lucrări în baze de date internaționale, DBLP eventual Scopus. Publicarea în cadrul CEUR-WS se va face în limita atingerii condițiilor minimale cerute de editori, i.e. un minim de 8 lucrări acceptate în urma etapei de recenzie.

Suport financiar pentru participanți

Costurile de cazare și masă vor fi suportate de către Asociația Română pentru Inteligență Artificială (ARIA), în limita bugetului.

Avantajele participării

Locația

Evenimentul va avea avea loc în perioada 1-3 August 2016 în orașul Sinaia, în conjunctie cu conferința INISTA 2016.

Parteneri

“Bitdefender”