“Ticia”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2016

1-3 August, 2016, Sinaia, Romania

“ARIA”


Menu:


Agenda

Activități

Prezentări ale tinerilor cercetători

Activitate prin care doctoranzii și postdoctoranzii își vor susține proiectele și ideile. Scopul este de a informa restul participanților asupra activității de cercetare pe care o conduc și de a primi sfaturi constructive.

Prezentări expert

Activitate ce are ca scop informarea tinerilor cercetători asupra oportunităților de colaborare cu membri seniori din domeniu și de a crea o imagine de ansamblu asupra cercetării în IA din România.

Acordarea premiului pentru cea mai bună teză de doctorat din domeniu

Premiul va fii acordat de către o comisie de profesori și/sau experți in domeniu ce este reprezentată la nivel național. Acordarea premiului va fii urmată de prezentarea tezei.

Bune practici cu tehnici de susținere orală a unei lucrări științifice

Activitate prin care se urmărește acumularea de cunoștiințe despre tehnici de susținere orală dar și exersarea acestora pe baza unor teme relevante pentru domeniul IA.

Bune practici pentru cercetare și scrierea a unei lucrări științifice

Activitate prin care se urmărește acumularea de cunoștiințe despre tehnici de scriere a lucrărilor precum și despre metodologii ale cercetării.

Activități sociale

Activități ce urmăresc creeare unor relații personale între participanți cu scopul de a creea o comunitate națională a cercetătorilor în IA.