“Ticia”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2016

1-3 August, 2016, Sinaia, Romania

“ARIA”


Menu:


Submisii

Participare

Doctoranzii, care au teme de cercetare corelate cu inteligența artificială, interesați în a participa, au la dispoziție două modalități prin care pot face acest lucru:

  • compunerea unei lucrări originale (5-8 pagini). Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum adresat workshop-ului în cadrul CEUR Workshop Proceedings. Publicarea în cadrul CEUR-WS se va face în limita atingerii condițiilor minimale cerute de editori, i.e. un minim de 8 lucrări acceptate în urma etapei de recenzie.
  • compunerea unui abstract (1 pagină) în care autorii să descrie munca/proiectele/ideile care doresc să le susțină oral în cadrul TiCIA.

Participanții admiși vor trebui să susțină o prelegere orală în cadrul TiCIA.

Procesul de participare

  1. Submiterea prin EasyChair a lucrării/abstractului în format PDF.
  2. Comisia de evaluare (reprezentată la nivel național) va evalua lucrările/abstractele și va decide lista participanților admiși, precum și lista lucrărilor acceptate pentru publicate în volumul workshop-ului.
  3. Participanții admiși vor trebui sa creeze câte o prezentare ce va fi susținută în cadrul TiCIA.

Instrucțiuni de formatare a lucrărilor

Lucrările vor fi scrise în limba engleză, incluzând figuri, tabele și referințe ce reprezintă contribuții originale în domeniul inteligenței artificiale. Dimensiunea minimă este de 5 pagini iar cea maximă de 8 pagini.

Lucrările trebuie formatate conform template-ului CEUR-WS disponibil în varianta pentru Latex sau în varianta pentru Microsoft Word.

Instrucțiuni de formatare a abstractelor

Abstractele vor fi scrise în limba engleză sau română, descriind munca/proiectele/ideile pe care doctoranzii doresc să le susțină oral în cadrul TiCIA. Dimensiunea asbtractelor trebuie să fie de o pagină.

Abstractele trebuie formatate conform template-ului CEUR-WS disponibil în varianta pentru Latex sau în varianta pentru Microsoft Word.

Procesul de submitere

Toate submisiile trebuie să fie corect formatate și submise ca PDF prin intermediul EasyChair la adresa: https://easychair.org/conferences/?conf=ticia2016

Procesul de recenzie

Submisiile vor fi recenzate de cel puțin doi recenzori independenți, membri ai comisiei de evaluare .