“Ticia”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2016

1-3 August, 2016, Sinaia, Romania

“ARIA”


Menu:


Premiul "Teza ARIA" comisia de evaluare

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
prof. dr. Costin BădicăUniversitatea din Craiova
prof. dr. Corneliu BurileanuUniversitatea Politehnica din Bucureşti
prof. dr. Denis EnăchescuUniversitatea Bucureşti
prof. dr. Adina Magda FloreaUniversitatea Politehnica din Bucureşti
prof. dr. Florin LeonUniversitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
prof. dr. Viorel Negru ­Universitatea de Vest din Timişoara
prof. dr. Rodica PotoleaUniversitatea Tehnică din Cluj-­Napoca
prof. dr. Ştefan Trăuşan­-MatuUniversitatea Politehnica din Bucureşti
acad. dr. Dan TufişAcademia Română
prof. dr. Dan CristeaUniversitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
prof. dr. Daniela Zaharie Universitatea de Vest din Timișoara
prof. dr. Gabriela Czibula Universitatea “Babeș ­ Bolyai” din Cluj­-Napoca
conf. dr. Marius LeordeanuInstitutul de Matematică “Simion Stoilow” al Academiei Române
conf. dr. Bogdan AlexeUniversitatea București
ș.l. dr. Traian Rebedea Universitatea Politehnica din București

Lista membrilor este in proces de definitivare, modificari pot aparea.