“Ticia”

Tineri Cercetători în Inteligența Artificială 2016

1-3 August, 2016, Sinaia, Romania

“ARIA”


Menu:


Premiul "Teza ARIA" instructiuni de submitere

Întocmirea dosarului de candidatură

Dosarul fiecărui candidat va trebui să conțina următoarele fișiere în format PDF:

Submiterea dosarului

  1. Candidatul va concatena fişierele menţionate mai sus, în ordinea indicată, obţinând la final un singur fişier PDF
  2. Acest fişier va fi incărcat pe platforma de gestiune a conferinţelor EasyChair (http://easychair.org/conferences/?conf=ariabestthesis2016). Pe platformă se vor trece, în plus faţă de fişier, titlul tezei de doctorat şi cel puţin 4 cuvinte cheie care o caracterizează. Crearea unui cont EasyChair va fi necesară, dacă acesta nu există deja.